بخش بيست و هفتم در تأويل آيه أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ

پ‏تفسير قمى: ابراهيم بن عمر يمانى از حضرت صادق عليه السّلام در تفسير آيه:

قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ نقل كرد كه فرمود منظور پيامبر اكرم و ائمه عليهم السلام هستند.

توضيح: شايد منظور ولايت ائمه يا شفاعت آنها باشد يا معنى قدم كسى كه از نظر عزت و شرافت مقدم است كه تأييد همان معنى اول است.پ كلينى: از يونس نقل مى‏كند كه حضرت صادق در باره آيه: وَ بَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ فرمود ولايت امير المؤمنين عليه السّلام است.پ مرحوم طبرسى مينويسد: ابن اعرابى گفته قدم كسى كه در شرافت مقدم باشد، ابو عبيده و كسانى گفته‏اند هر كس در كار خوب يا بد بر ديگران سبقت بگيرد در نزد عرب او داراى قدم است مى‏گويند فلانى قدمى در اسلام دارد بعد گفته أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ يعنى پاداش نيكو و مقامى بلند دارند بواسطه اعمالى كه مقدم داشته‏اند، بعضى گفته‏اند منظور شفاعت حضرت محمّد است در قيامت و همين از حضرت صادق روايت شده.

 

روايت ديگرى نيز هست كه منظور در ذكر اول براى آنها سعادت و خوشبختى ياد شده‏