بخش سوم كيفر كسى كه ادعاى امامت كند بدون لياقت يا پرچمدار ستم باشد و يا اطاعت از امام ستمگر كند

پ‏ثواب الاعمال- حبيب سيستانى از حضرت باقر عليه السّلام نقل ميكند كه پيامبر اكرم صلى اللَّه عليه و آله و سلم فرمود خداوند ميفرمايد:

 «لأعذبن كل رعية في الاسلام اطاعت اماما جائرا ليس من اللَّه عزّ و جل و ان كانت الرعية في اعمالها برة تقية و لاعفون عن كل رعية في الاسلام اطاعت اماما هاديا من اللَّه عز و جل و ان كانت الرعية في اعمالها ظالمة مسيئة»

كيفر خواهم نمود هر توده و جمعيتى را در اسلام كه پيرو امام تعيين نشده از جانب خدا و ستمگر باشند گر چه آن توده و جمعيت اعمال و كردار نيك داشته باشند و خدا هم بخشيد هر توده و جمعيتى را كه پيرو امام بحق و هادى و راهنماى از جانب خدا باشند گر چه آنها گناهكار و داراى اعمال خوب نباشند.پ محاسن برقى صفحه 94 محمد گفت از حضرت باقر عليه السّلام شنيدم ميفرمود پيشوايان ستمگر و پيروان آنها از دين خدا و حق بركنارند چنان گمراه شده‏اند بواسطه كارهائى كه انجام ميدهند مانند خاكسترى كه طوفانى سهمگين بر آن بوزد ذره‏اى از نتايج كردار خوب خود را هم نمى‏يابند اين گمراهى آشكار است.

 

پ‏محاسن- محمّد بن مسلم گفت از حضرت باقر عليه السّلام شنيدم ميفرمود چهار چيز كمر شكن است يكى از آنها امامى است كه مخالفت با خدا ميكند و معصيت- كار است اما مردم از او پيروى ميكنند.پ عياشى- ثمالى از حضرت زين العابدين عليه السّلام نقل كرد كه فرمود سه دسته هستند كه خدا در قيامت با آنها سخن نميگويد و نه بايشان توجهى دارد و گرفتار عذابى دردناكند 1- هر كس منكر امام بحق باشد 2- يا ادعاى امامت بناحق كند 3- يا گمان كند كه فلانى و فلانى در اسلام بهره و نصيبى داشته‏اند (اين روايت از چند طريق ديگر نيز نقل شده).پ معانى الاخبار- فرات بن احمد گفت مردى بحضرت صادق عليه السّلام عرض كرد در محل ما بعضى هستند كه ميگويند نعوذ باللَّه پناه مى‏بريم بخدا از شر شيطان و شر سلطان و شر نبطى كه داخل عرب شود امام عليه السّلام فرمود صحيح است مايلى من يك قسمت ديگر را بآن بيافزايم و از شر عربى كه جزو نبطيها گردد.

عرضكردم اين مطلب را توضيح بفرمائيد فرمود هر كس مسلمان شود و رهبرى غير از ما را بپذيرد باديه‏نشينى را اختيار كرده پس از هجرت باسلام اين شخص نبطى است كه عرب شده. و اما عربى كه نبطى مى‏شود باين طور است كه اقرار بولايت و فرمانروائى كسى بكند كه بوسيله او در اسلام داخل شده آنگاه خلافت و امامت را براى خود ادعا نمايد و ما را محروم بداند اين عربى است كه نبطى شده.پ تفسير قمى- ابن ابي عمير از ابي المغرا از حضرت صادق عليه السّلام در باره آيه وَ يَوْمَ الْقِيامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ روز قيامت خواهى ديد كسانى كه دروغ بر خدا بسته‏اند صورتشان سياه است فرمود آن كسى است كه مدعى امامت شود با اينكه امام نيست گفتم گر چه از سادات علوى و فاطمى باشد فرمود گر چه علوى و فاطمى باشد (در روايت ديگرى ميپرسد گر چه از فرزندان علي بن ابى طالب باشد ميگويد گر چه از فرزندان علي بن ابى طالب باشد).

 

پ‏ثواب الاعمال- سورة بن كليب از حضرت باقر عليه السّلام نقل كرده همين خبر را و در آن اين جمله است هر كس گمان كند امام است.پ ثواب الاعمال- مفضل از حضرت صادق عليه السّلام نقل كرد كه فرمود هر كس ادعاى امامت كند با اينكه شايسته آن مقام نيست كافر است.پ ثواب الاعمال- داود بن فرقد از حضرت صادق عليه السّلام نقل كرد كه فرمود هر كس ادعاى امامت كند با اينكه امام نيست بر خدا و پيامبر و بر ما افترا بسته.پ ثواب الاعمال- وليد بن صبيح گفت از حضرت صادق عليه السّلام شنيدم ميفرمود:

 

ادعاى اين مقام را كسى كه نالايق است نميكند مگر اينكه خداوند عمرش را قطع مينمايد.پ عياشى: ابو بصير از حضرت باقر عليه السّلام نقل كرد در مورد آيه وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى‏ عَلَى اللَّهِ كَذِباً أَوْ قالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَ لَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْ‏ءٌ وَ مَنْ قالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ ما أَنْزَلَ اللَّهُ هر كس بر خدا دروغ ببندد يا بگويد بمن وحى شد، با اينكه باو وحى نشده و يا بگويد مانند آياتى كه خداوند نازل كرده نازل خواهم كرد امام فرمود كسى است كه در مقابل امام واقعى ادعاى امامت نمايد.پ غيبت نعمانى- مالك بن اعين از حضرت باقر عليه السّلام نقل كرد كه فرمود هر پرچمى قبل از قيام قائم عليه السّلام برافراشته گردد صاحب آن طاغوت است.پ غيبت نعمانى- ابو الفضل گفت حضرت باقر عليه السّلام فرمود هر كس ادعاى مقام ما يعنى امامت را بنمايد كافر است يا فرمود مشرك است.پ غيبت نعمانى- فضيل گفت از حضرت صادق عليه السّلام شنيدم ميفرمود هر كس قيام كند و مردم را باطاعت خويش دعوت نمايد با اينكه در ميان آنها افضل از او هست چنين شخصى گمراه و بدعت‏گذار است.