بخش سى و يكم ائمه حبل اللَّه متين و دستاويز استوار هستند و آنها چنگ بخدا زده‏اند

آيات- سوره بقره: فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقى‏ لَا انْفِصامَ لَها.

آل عمران: وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَ لا تَفَرَّقُوا.

و اين آيه: ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ ما ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِنَ اللَّهِ وَ حَبْلٍ مِنَ النَّاسِ.پ تفسير: طاغوت شيطان و بتها و هر معبودى جز خدا و هر فرمانرواى باطلى غير اولياء خدا است ائمه عليهم السّلام از دشمنان خود در بيشتر از روايات و زيارات كبير بجبت و طاغوت ولات و عزى كرده‏اند در بخش جوامع آيات نازل شده در باره ائمه عليهم السّلام خواهد آمد كه حضرت صادق عليه السّلام ميفرمايد دشمن در قرآن مجيد بنامهاى فحشاء و منكر و بغي، و اصنام و اوثان و جبت و طاغوت ناميده شده‏اند عروة دستاويز و انفصام قطع شدن است.

مرحوم طبرسى مينويسد: در معنى حبل اللَّه چند قول نقل شده:

1- حبل اللَّه قرآن است 2- دين اسلام 3- آنچه ابان بن تغلب از

 

حضرت صادق عليه السّلام نقل كرده كه فرمود: ما حبل اللَّه هستيم كه در اين آيه ذكر شده: وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً بهتر است كه حبل را بر تمام اين معانى حمل كنيم و آنچه اين مطلب را تأييد ميكند روايتى است كه ابو سعيد خدرى از پيامبر اكرم صلى اللَّه عليه و آله و سلم نقل ميكند كه فرمود مردم! ميان شما دو ريسمان گذارده‏ام اگر چنگ بآن دو بزنيد پس از من گمراه نخواهيد شد يكى از ديگرى بزرگتر است كتاب خدا كه ريسمان پيوسته از آسمان بزمين است و عترت من اهل بيتم آن دو از يك ديگر جدا نميشود تا در حوض بر من وارد شوند.پ طبرسى: در تفسير آيه إِلَّا بِحَبْلٍ مِنَ اللَّهِ وَ حَبْلٍ مِنَ النَّاسِ مينويسد يعنى بعهدى از جانب خدا و عهدى از مردم.

توضيح: در كتاب احوال امير المؤمنين عليه السّلام خواهد آمد كه منظور از حبل در هر دو آيه امير المؤمنين عليه السّلام است.پ كنز جامع الفوائد: صاحب نهج الايمان در تأويل آيه: فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقى‏ نوشته است.

حديثى را بحضرت رضا عليه السّلام نسبت ميدهد از كتاب نخب المناقب كه پيامبر اكرم صلى اللَّه عليه و آله و سلم فرمود هر كه دوست داشته باشد چنگ بدست آويز محكم بزند چنگ بزند بحب علي بن ابى طالب.

در همان كتاب از حسين بن جبير نقل ميكند و سند را بحضرت باقر عليه السّلام ميرساند كه در آيه إِلَّا بِحَبْلٍ مِنَ اللَّهِ وَ حَبْلٍ مِنَ النَّاسِ فرمود: حبل خدا قرآن است و حبل مردم علي بن ابى طالب عليه السّلام.پ در كتاب عمدة: از ابان بن تغلب نقل ميكند كه حضرت صادق فرمود:

ما حبل اللَّه هستيم كه در اين آيه فرمود: وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَ لا تَفَرَّقُوا.پ مناقب: ابو الجارود از حضرت باقر و زيد بن علي عليه السّلام در باره آيه:

فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقى‏ نقل كرد كه فرمود مودت ما اهل بيت است.پ امالى: ابو حفص صائغ از حضرت صادق عليه السّلام در باره: وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ‏

 

فرمود ما حبل اللَّه هستيم.پ در تفسير قمى مينويسد: وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ توحيد و ولايت است.

در روايت ابى الجارود از حضرت باقر عليه السّلام در مورد وَ لا تَفَرَّقُوا نقل ميكند كه فرمود چون خداوند ميدانست امت پس از پيامبر اختلاف خواهند كرد و متفرق ميشوند بهمين جهت از تفرقه نهى كرد چنانچه امت‏هاى پيش را نيز نهى نموده دستور داد بآنها كه اجماع در ولايت آل محمّد كنند و متفرق نشوند.

 

دو روايت ديگر از كنز نقل مى‏شود كه عروة الوثقى مودت اهل بيت است.