بخش هفتم هر نژاد و خويشاوندى قطع است مگر خويشاوندى با پيامبر

پ‏امالى ص 217 عبيد اللَّه بن علي از حضرت رضا از آباء گرام خودش نقل كرد كه پيامبر اكرم صلى اللَّه عليه و آله و سلم فرمود هر نژاد و همبستگى و دامادى در روز قيامت قطع است بجهت پرده‏اى كه خدا بر آن مى‏پوشاند مگر نژاد و همبستگى با من.پ امالى: ابو سعيد خدرى از پيامبر اكرم نقل كرد كه فرمود شما خيال ميكنيد كه خويشاوندى با پيامبر روز قيامت سود نمى‏بخشد، چرا بخدا قسم خويشاوندى با من پايدار است در دنيا و آخرت مردم من پيش از شما براى رفع نيازمنديتان بحوض كوثر وارد مى‏شوم وقتى كنار حوض ميروم گروهى مى‏آيند مى‏گويند يا رسول اللَّه من فلانى پسر فلان كسم ديگرى ميگويد من فلان پسر فلانم ديگرى ميگويد من فلان پسر فلانم ميگويم اما نسب را شناختم ولى شما پس از من در دين من تغييراتى بوجود آورديد و برگشت بعقب نموديد.

توضيح: شايد منظور از سه نفر آن سه نفر باشد.

 

 

پ‏عمدة: احمد بن حنبل باسناد خود نقل كرده كه عمر بن خطاب ام كلثوم را از علي بن ابى طالب خواستگارى كرد ايشان عذر خواست كه كوچك است عمر در جواب گفت من منظورم ارضاى قواى جنسى نيست اما از پيامبر اكرم شنيدم ميفرمود هر بستگى و خويشاوندى در روز قيامت قطع شده است مگر بستگى و خويشاوندى من هر گروهى نسبت بپدرشان داده مى‏شوند مگر فرزندان فاطمه عليها السلام كه من پدر آنهايم و انتساب آنها بمن است اين روايت با مختصر اختلافى تكرار شد و از كنز الفوائد نيز نقل گرديده دو روايت ديگر قبل و بعد از اين روايت در همين مورد نقل شده است.پ از عمده باسناد خود از ابن عمر نقل ميكند كه پيامبر اكرم فرمود وقتى خداوند خلايق را آفريد عرب را برگزيد و قريش و بنى هاشم من انتخابى از انتخاب‏شده‏ها هستم متوجه باشيد قريش را دوست بداريد و خشم با آنها نورزيد كه موجب هلاكت شما مى‏شود بدانيد هر بستگى و نژادى در قيامت منقطع است مگر بستگى و نژاد من توجه داشته باشيد علي بن ابى طالب از بستگان و نژاد من است هر كه او را دوست بدارد مرا دوست داشته و كسى كه با او دشمن باشد مرا دشمن داشته.