بخش پنجم كسى كه يكى از ائمه عليهم السّلام را انكار كند منكر همه‏ى آنها شده

 [ترجمه روايات‏]

پ‏اكمال الدين: ابن مسكان از حضرت صادق عليه السّلام نقل كرد كه فرمود هر كس يكى از امامان زنده را منكر شود منكر امامان فوت شده گرديده.پ اكمال الدين: ابان بن تغلب گفت بحضرت صادق عليه السّلام عرضكردم كسى كه امامها را بشناسد ولى امام زمان خود را نشناسد آيا مؤمن است؟ فرمود: نه گفتم مسلمان است فرمود. آرى.پ شيخ صدوق رحمة اللَّه عليه: گفته است اسلام اقرار بشهادتين است كه موجب احترام جان و مال مسلمان مى‏شود و امام ثواب و پاداش بوسيله ايمان است.

پيامبر اكرم صلّى اللَّه عليه و آله و سلم فرموده است هر كس گوياى شهادت لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ و محمّد رسول اللَّه باشد مال و جانش محفوظ است مگر كارى كند كه موجب از بين رفتن احترام مال يا جانش گردد و حساب او بر خداوند است.پ اكمال الدين: عبد الرحمن بن ابى ليلى گفت در يك حديث طولانى حضرت صادق عليه السّلام در آخرش فرمود:

چگونه هدايت مى‏يابد كسى كه بينا نيست و چگونه بينا مى‏شود كسى كه‏

 

او را برحذر نداشته‏اند پيرو فرمايش پيامبر اكرم باشيد و اقرار بآنچه خداوند نازل كرده بنمائيد پيرو نشانه‏هاى هدايت باشيد كه اين پيروى علامت امانت و پرهيزگارى است.

متوجه باشيد هر كس عيسى بن مريم را برسالت نپذيرد اما تمام پيامبران ديگر را قبول داشته باشد ايمان نياورده، بوسيله مشعلهاى فروزان هدايت راه را پيدا كنيد و از پناه پرده‏هاى ضخيم جستجوى پيشوايان و ائمه خود را بنمائيد تا دينتان كامل شود و ايمان بخدا پيدا نمائيد.پ اكمال الدين: محمّد بن فضيل از حضرت رضا عليه السّلام نقل كرد كه آن جناب از آباء گرام خود كه پيامبر اكرم فرمود يا على تو و ائمه از فرزندانت حجت‏هاى خدا در ميان مردم و شخصيت‏هاى برجسته بين آنها هستيد هر كس يكى از شما را منكر شود انكار مرا كرده و هر كه با يك نفر از شما مخالفت كند با من مخالفت نموده هر كه بيكى از شما ستم كند بمن ستم كرده و كسى كه بشما احترام گذارد بمن احترام گذارده و هر كه از شما اطاعت كند از من اطاعت كرده، كسى كه شما را دوست بدارد مرا دوست داشته و دشمن شما دشمن من است.

زيرا شما از من هستيد و از سرشت من آفريده شده‏ايد و من از شما هستم.پ غيبت نعمانى: محمّد بن تمام گفت بحضرت صادق عليه السّلام گفتم فلان كس كه از ارادتمندان شما است سلام رسانده و تقاضا دارد كه ضمانت شفاعت او را بنمائيد فرمود از مواليان ما است؟ عرضكردم آرى.

فرمود مقامش بالاتر از اين حرفها است عرضكردم آقا او ولايت علي عليه السّلام را قبول دارد ولى بقيه امامها را بعد از ايشان نمى‏شناسد فرمود او گمراه است.

عرضكردم اگر همه امامها را قبول داشته باشد ولى امام آخرى را نشناسد فرمود مثل كسى است كه اعتراف به نبوت عيسى دارد ولى حضرت محمّد صلّى اللَّه عليه و آله و سلم را پيامبر نمى‏داند يا اقرار به محمّد صلّى اللَّه عليه و آله و سلم دارد و عيسى را پيامبر نمى‏داند پناه بخدا مى‏برم از جرم كسى كه يكى از حجج خدا را قبول نداشته باشد.

 

صاحب غيبت نعمانى در ذيل اين حديث مى‏نويسد: هر كس اين حديث را خواند و اين كتاب را ديد بايد جدا بپرهيزد از اينكه انكار يكى از امامان را نمايد كه با اين اعتقاد خود را هلاك نموده و مانند كسى شده است كه منكر نبوت حضرت محمّد صلّى اللَّه عليه و آله و سلم و يا عيسى شده يا نبوت هر دو.پ غيبت نعمانى: محمّد بن مسلم گفت: به حضرت صادق عليه السّلام عرضكردم مردى بمن گفت من امام آخر را قبول دارم اما ديگر زيانى متوجه من نخواهد شد اگر امام اول را قبول نداشته باشم.

 

فرمود خداوند او را لعنت كند من از او بيزارم و او را نمى‏شناسم مگر ميتوان امام آخر را شناخت جز با شناختن امام اول.