بخش چهلم ائمه عليهم السّلام اولى النهى هستند

پ‏تفسير قمى: عمار از حضرت صادق عليه السّلام نقل كرد از اين آيه پرسيدم إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِأُولِي النُّهى‏.

فرمود: بخدا قسم ما اولى النهى هستيم، عرضكردم فدايت شوم معنى اولى النهى چيست؟

فرمود يعنى همان مطالبى كه خدا به پيامبرش اطلاع داد كه پس از در گذشت او چه كس ادعاى خلافت ميكند اولى و بعد دومى و بعد از آنها سومى و بنى اميه.

پيامبر اكرم اين جريانها را به علي عليه السّلام اطلاع داد و تمام آنها مطابق اخبار خدا و پيامبر و آنچه علي عليه السّلام بما فرموده بود واقع شد كه خلافت را بعد از او چه كس از بنى اميه و ديگران ميگيرند اين است تفسير همان آيه كه در قرآن ذكر شده: إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِأُولِي النُّهى‏ ما اولى النهى هستيم كه علم اين جريان‏ها

 

بما منتهى شده بواسطه دستور خدا صبر كرديم، ما اركان خدا در ميان مردم و نگهبانان دين او هستيم كه حفظ مى‏كنيم و پنهان مينمائيم از دشمنان خود چنانچه پيامبر پنهان بود تا اجازه هجرت باو دادند و با مشركين جهاد كرد ما نيز پيرو راه پيامبريم تا خدا اجازه دهد باظهار دين با شمشير مردم را دعوت بدين ميكنيم و در اين راه شمشير بكار ميبريم چنانچه پيامبر اكرم صلى اللَّه عليه و آله و سلم در ابتداى اسلام بكار برد.

توضيح: مشهور اينست كه نهى جمع نهيه بضم است بمعنى عقل «اولى النهى» يعنى صاحبان عقل چون عقل صاحب خود را از كار زشت باز مى‏دارد.

 

اما از روايت چنين معلوم مى‏شود كه از (انتها) مشتق شده استبعادى ندارد شاهد منظور مفهوم آيه است نه مأخذ اشتقاق.