بخش هشتم ائمه عليهم السّلام امان از عذاب براى اهل زمين هستند

آيات: انفال (8) وَ ما كانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَ أَنْتَ فِيهِمْ. تفسير: آيه دلالت دارد كه پيامبر اكرم صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم امان براى اهل زمين از عذاب است. تفسير قمى: پيامبر اكرم فرمود خداوند ستارگان را امان براى اهل آسمان قرار داد، و اهل بيت مرا امان براى اهل زمين.

 

سه روايت ديگر در همين مورد هست كه ترجمه نشد در يك روايت مى- فرمايد وقتى ستارگان از بين بروند اهل آسمانها از بين ميروند وقتى اهل بيت من بروند اهل زمين از بين ميروند. اكمال الدين: فضيل رسان گفت محمّد بن ابراهيم بحضرت صادق عليه السّلام نوشت كه بفرمائيد فضل شما اهل بيت چيست؟ امام در جوابش نوشت ستارگان امان براى اهل آسمانند وقتى ستارگان بروند بر سر اهل آسمان آن خواهد آمد كه وعده داده شده‏اند پيامبر اكرم فرمود اهل بيت من امان امت منند وقتى اهل بيت من بروند بر سر امت خواهد آمد آنچه وعده داده شده‏اند (در اين مورد چند روايت ديگر نقل ميكند).