بخش هيجدهم خصائص ائمه عليهم السّلام

صحيفة الرضا عليه السّلام: حضرت رضا عليه السّلام از آباء گرامش نقل ميكند كه پيامبر اكرم فرمود ما خانواده‏اى هستيم كه صدقه بر ما حرام است و بما دستور داده‏اند وضوء را شاداب بگيريم و اينكه الاغى را بر اسب نجهانيم و بر روى كفش مسح نكنيم (شايد منظور الاغ را بر اسب نجهانيم يعنى ازدواج نامناسب را تجويز نمى‏كنيم). كافى: محمّد بن مسلم گفت از حضرت صادق عليه السّلام شنيدم ميفرمود امامان عليهم السّلام بمنزله پيامبر اكرم هستند فقط آنها پيامبر نيستند براى آنها آن مقدار از ازدواج كه براى پيغمبر حلال بود حلال نيست اما در غير اين مورد بمنزله پيامبر اكرمند.

توضيح: ظاهر خبر دلالت ميكند كه ائمه در ساير مزايا با پيامبر اكرم شريك هستند بجز مواردى را كه استثناء نموده.