بخش يازدهم سرچشمه علم از خانه آنها است و آثار وحى در آن خانه‏ها است‏

پ‏بصائر: حكم بن عتيبه گفت: مردى در ثعلبيه خدمت حضرت حسين عليه السّلام رسيد آن موقعى كه بطرف كربلا ميرفت وارد شد و سلام كرد امام فرمود از كدام شهرى گفت اهل كوفه فرمود اى برادر كوفى اگر ترا در مدينه ميديدم نشانت ميدادم اثر جبرئيل را در خانه خودمان و نزول او براى جدم با وحى اى برادر كوفى سرچشمه علم نزد ما است ممكن است آنها بدانند و ما ندانيم اين مطلب است كه امكان ندارد.

از على بن الحسين عليه السّلام در منى همين روايت با مختصر اختلاف در لفظ نقل مى‏شود.پ مجالس مفيد: محمّد بن مسلم از حضرت باقر نقل كرد كه فرمود در نزد هيچ يك از مردم حق و واقعيتى نيست مگر چيزى كه از ما خانواده گرفته‏اند و احدى از مردم قضاوت بحق و عدالتى نميكند مگر اينكه كليد اين قضاوت و باب و اول و روشش از امير المؤمنين على بن ابى طالب است وقتى بر آنها مشتبه‏

 

 

شود امور، خطا از جانب آنها است اگر خطا كنند و صواب از طرف على بن ابى طالب عليه السّلام.پ مجالس مفيد: يحيى بن عبد اللَّه بن حسن گفت: از حضرت صادق شنيدم در موقعى كه گروهى از اهل كوفه خدمتش بودند ميفرمود تعجب ميكنم از مردم ميگويند تمام علم خود را از پيامبر گرفته‏اند پس بآن عمل كرده هدايت يافته‏اند اما عقيده دارند ما اهل بيت علم او را نگرفته‏ايم و هدايت نيافته‏ايم با اينكه ما خانواده و فرزندان اوئيم در منازل ما وحى نازل شده از نزد ما علم بسوى مردم خارج شده آيا آنها علم را گرفته و هدايت يافته‏اند و ما جاهليم و گمراه اين محال است.پ كتاب محتضر: يونس بن ظبيان از حضرت صادق عليه السّلام فرمود: يونس هر گاه علم صحيح خواستى از اهل بيت پيامبر بگير علم را بما داده‏اند و حكمت را براى ما تشريح كرده‏اند و فصل خطاب خداوند ما را برگزيده و بما داده است چيزى كه باحدى در جهان نداده.