بخش پانزدهم كيفيت صلوات فرستادن بر ائمه عليهم السّلام

طرايف: كعب بن عجره گفت بحضرت رسول صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم عرضكرديم فهميديم چگونه بر شما سلام كنيم اما صلوات را بفرمائيد چگونه بفرستيم. فرمود:

بگوئيد

صل على محمّد و آل محمّد كما صليت على ابراهيم و آل ابراهيم‏

.* از آن جمله است آنچه بخارى در جزء ششم از اولين بخش آن باسناد خود ميگويد گفتيم يا رسول اللَّه! اين سلام كردن بر شما است چگونه صلوات بفرستيم؟ در روايت خود از ابن صالح از ليث نقل ميكند كه فرمود:

اللهم صل على محمّد و آل محمّد كما صليت على ابراهيم و آل ابراهيم‏

و بخارى نيز در جزء چهارم از صحيح خود در بخش چهارم كتاب كه آن جزء داراى هفت بخش است نقل ميكند.

چهار روايت ديگر در همين مورد نقل مى‏شود كه در دو روايت اين جملات‏

 

اضافه بر روايت قبل است‏

 (و بارك على محمّد و آل محمّد كما باركت على ابراهيم و آل ابراهيم انك حميد مجيد)

.* على بن ابى طالب عليه السّلام از پيامبر اكرم صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم نقل كرد كه فرمود هر دعائى بين آسمان و زمين جلو آن حجابى است تا وقتى صلوات بر پيامبر و آل او بفرستد وقتى صلوات فرستاد اين حجاب شكافته مى‏شود و دعا رد ميگردد و اگر اين كار را نكرد دعا بر ميگردد.* برسى در مشارق الانوار از پيامبر اكرم صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم نقل كرده كه فرمود وقتى خداوند عرش را آفريد هفتاد هزار ملك خلق كرد و بآنها دستور داد كه اطراف عرش نور طواف كنيد و مرا تسبيح نمائيد و عرش مرا حمل كنيد.

طواف كردند و تسبيح نمودند ولى وقتى خواستند عرش را حمل كنند نتوانستند خداوند بآنها فرمود طواف كنيد اطراف عرش نور و صلوات بفرستيد بر نور جلالم محمّد حبيب اللَّه و عرشم را حمل كنيد. طواف نمودند و صلوات بر محمّد فرستادند و عرش را حمل كردند و قدرت حمل آن را پيدا كردند. گفتند خدايا ما را دستور به تسبيح و تقديس خود دادى. خداوند فرمود وقتى شما صلوات بر حبيبم محمّد فرستاديد مرا تسبيح و تقديس و تهليل نموده‏ايد.* ابن عباس از پيامبر اكرم صلّى اللَّه عليه و آله نقل كرد كه فرمود هر كس بر من يك صلوات بفرستد خداوند بر او هزار صلوات در هزار صف از ملائكه ميفرستد هيچ تر و خشكى باقى نمى‏ماند مگر اينكه بر آن بنده صلوات ميفرستد چون خدا بر او صلوات فرستاده.

چهار روايت ديگر در كيفيت صلوات فرستادن از كتب اهل سنت نقل ميكند كه ترجمه نشد.* محمّد بن مسلم از حضرت صادق عليه السّلام از آباء گرام از حضرت على عليه السّلام نقل كرد كه پيامبر اكرم فرمود هر كس صد مرتبه بر محمّد و آل محمّد صلوات بفرستد خداوند صد حاجتش را برميآورد.

 

* عاصم بن حمزه از حضرت على عليه السّلام نقل كرد كه فرمود هر دعائى محجوب است تا وقتى كه صلوات بر محمّد و آل محمّد بفرستد.

 

مجلسى ميگويد اخبار در اين مورد در كتاب دعا خواهد آمد من مقدار كمى اينجا نقل كردم تا بطور كلى خالى از اين مطلب نباشد.