بخش پنجم ائمه عليهم السّلام گنجينه علم خدا و حامل عرش اويند

پ‏بصائر: سورة بن كليب گفت: حضرت باقر عليه السّلام فرمود: بخدا قسم ما گنجينه‏هاى خدائيم در آسمان و زمين نه گنجينه طلا و نقره گنجينه علم اوئيم.

توضيح: منظور اين است كه گنجينه علم آسمان و زمين هستيم.پ بصائر: ثمالى از حضرت باقر عليه السّلام نقل كرد كه فرمود: بعضى از ما گنجينه خدا در زمين و گنجينه او در آسمانيم ما گنجينه طلا و نقره نيستيم در روايت بعد اضافه ميكند كه بعضى از ما حاملين عرش هستيم تا قيامت.پ بصائر: سدير از حضرت صادق عليه السّلام نقل كرد كه بايشان عرضكردم فدايت شوم شما چه هستيد؟ فرمود: ما خزينه‏دار خداى عليم هستيم و ما ترجمه وحى اوييم ما حجت بالغه بر پائين آسمان و روى زمين هستيم.پ بصائر: سدير از حضرت باقر نقل كرد كه فرمود: ما خزينه داران خدا در دنيا و آخرت هستيم و شيعيان ما خزينه داران ما هستند در روايت بعد آخرش ميافزايد اگر ما نبوديم خدا شناخته نميشد.

 

دو روايت ديگر در مورد همان خزينه‏دارى علم خدا است.پ بصائر: ابن ابى يعفور گفت: حضرت صادق عليه السّلام بمن فرمود: اى پسر ابى يعفور خداوند يكتاى بى‏همتا است تنها او فرمانروا است او مخلوقى را آفريد و در آنها قرار داد اين امر (امامت يا علم را) ما آن مخلوق هستيم ما حجت‏هاى خدائيم در ميان مردم و نگهبان علم اوئيم و قيام باين كار داريم.پ بصائر: عبد الرحمن بن كثير گفت: از حضرت صادق شنيدم ميفرمود:

ما فرمانروايان امر خدائيم و گنجينه علم و مخزن وحى او.پ بصائر: على بن جعفر از برادر خود موسى بن جعفر عليه السّلام نقل كرد كه حضرت صادق عليه السّلام فرمود: خداوند ما را به بهترين وجه خلق نمود و بهترين صورت بخشيد ما را خزينه داران آسمانها و زمين قرار داد اگر ما نبوديم خدا شناخته نميشد.پ بصائر: ثمالى از حضرت باقر نقل كرد فرمود: پيامبر اكرم از خداوند نقل ميكند كه فرمود: من حجت و دليل خود را بر اشقياء امت تو تكميل نموده‏ام هر كس رها كند ولايت على و اوصياى بعد از ترا در ميان آنها سنت و روش تو و انبياء پيشين است و آنها خزينه دار علم من بعد از تويند سپس فرمود:

 

جبرئيل مرا از اسماء آنها و نام پدرانشان آگاه نمود.پ بصائر: حمران از حضرت باقر عليه السّلام نقل كرد كه فرمود: خداوند پيمان گرفت از اولياى اولو العزم باينكه من پروردگار شمايم و محمّد رسول من و على امير المؤمنين و اوصياى بعد از او فرمانروايان فرمان منند و گنجينه علم من و بوسيله مهدى دين خود را يارى ميكنم.پ بصائر: ثمالى از حضرت باقر عليه السّلام نقل كرد در باره اين فرمايش خدا صِراطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ أَلا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ منظور از صراط خدا على است على را خزينه دار آنچه در آسمانها و زمين است قرار داده و او را امين خويش نموده، بسوى خدا برگشت ميكند امور.