باب 68 در اينكه خداوند متعال بجهت صلاح و شايستگى و ايمان انسان فرزندان و اعقابش و همسايگانش را حفظ و مورد عنايت قرار دهد

پ‏آيات‏

پ‏سوره كهف 82 وَ أَمَّا الْجِدارُ فَكانَ لِغُلامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَ كانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُما وَ كانَ أَبُوهُما صالِحاً فَأَرادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغا أَشُدَّهُما وَ يَسْتَخْرِجا كَنزَهُما رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ. در داستان موسى و خضر كه وارد آن قريه شدند و آن ديوار خراب شده را مرمت كردند در بيان علت تعمير آن ديوار ميفرمايد. و اما قضيه ديوار اين است كه آن ديوار مال دو كودك يتيم بود كه در زير آن گنجى نهان شده و چون پدر آن دو كودك يتيم شخص صالح و مرد خوبى بود خداوند دستور داد كه براى حفظ آن گنج ديوار را تعمير تا پس از اينكه بخواست خداوند آنها بحد رشد و بلوغ رسيدند آن گنج را استخراج و بهره‏بردارى نمايند كه اين يك عنايتى بود از طرف پروردگار.

 [تفسير]

پ‏1- تفسير عياشى. از زراره و حمران از حضرت صادق و حضرت باقر عليهما السّلام كه فرمودند. اطفال و كودكان نگهدارى ميشوند از اثر شايستگى پدرانشان همچنان كه خداوند آن دو يتيم را از جهت صالح بودن پدرشان حفظ فرمود.پ 2- همان تفسير. از محمد بن عمرو كوفى از شخصى از حضرت صادق عليه السّلام كه فرمود.

خداوند به بركت ايمان مؤمن فرزندانش را تا هزار سال مشمول حفظ و نگهدارى خود قرار ميدهد. و اينكه آن دو كودك پس از سپرى شدن هفتصد سال مورد لطف الهى شدند.پ 3- همان تفسير. از اسحاق بن عمار كه گفت شنيدم از حضرت صادق عليه السّلام كه ميفرمود.

 

خداوند متعال از اثر فلاح و رستگارى مؤمن فرزندان و فرزندان فرزندانش را فلاح و سعادت عنايت ميفرمايد و نيز خانه‏هاى بستگان و همسايگان اطرافش را در حفظ و امان خود قرار ميدهد از جهت اكرام و احترامى كه نزد خدا دارد. سپس حضرت داستان آن دو كودك را بيان فرمود و فرمود آيا نمى‏بينى كه خدا تشكر و سپاس خود را از صالح بودن پدرشان در حق آنها اعمال فرمود.پ 4- همان تفسير. از سعده بن صدقه از جعفر بن محمد از پدران بزرگوارش عليهم السّلام كه پيغمبر اكرم صلى اللَّه عليه و آله فرمود. خداوند خليفه و جانشين بنده صالح خود است پس از مرگ او و سرپرستى ميكند از خانواده و بازماندگان او و از اموال او اگر چه اينها مردم خوبى نباشند سپس حضرت آيه گذشته را تا آخرش تلاوت فرمود. (بعنوان استشهاد)