(باب 74 در باره وفاء بعهد و بعملى كه براى خدا بر خود لازم كرده (نذر

پ‏آيات‏

پ‏بقره 270 وَ ما أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَ ما لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصارٍ بگو هر چه كه در راه خدا انفاق كنيد و يا هر نذر و تعهدى كه بنمائيد خداوند او را ميداند و براى ستمگران يار و ياورى نخواهد بود.

انعام 152 وَ بِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا

. تعهد و قرارى كه بين خود و خدا داريد به آن وفاء كنيد.

اعراف 102 وَ ما وَجَدْنا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ اكثريت اينان را پاى‏بند بعهدشان نمى‏بينم.

اخبار

 

پ‏1- امالى طوسى. مفيد از احمد بن وليد ... از ثمالى از حضرت باقر عليه السّلام كه فرمود. چهار چيز است كه در هر كس باشد اسلامش كامل است و كمكى است به ايمانش و از گناهش پاكيزه مى‏شود و خدا را با رضايت و خشنودى ملاقات خواهد كرد و اگر سر تا پايش گناه باشد خداوند مهربان آن گناهان را از او فرو ميريزد و مى‏آمرزد. و آن چهار چيز اين است 1- وفاء و پاى بند بودن بآنچه كه براى خدا بر خود لازم كرده (عهد و نذر و قسم) 2- راستگوئى و داشتن زبان راست با مردم 3- احساس شرم و حياء از آنچه كه نزد خدا و نزد مردم زشت و ناپسند است 4- خوش‏اخلاقى با خانواده و با مردم ....