باب 82 در باره سكون و آرامش و وقار و متانت و صدا را بلند نكردن است

پ‏آيات‏

پ‏سوره فرقان 63 وَ عِبادُ الرَّحْمنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْناً.

بندگان خداوند رحمان كسانى كه هستند كه در روى زمين با متانت و آرامش راه ميروند لقمان 19 وَ اقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَ اغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْواتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ.

در موقع راه رفتنت مقتصد و ميانه رو باش و صداى خود را كوتاه كن كه ناهنجارترين صداى حمار است‏

 (اخبار)

 

پ‏1- امالى صدوق. ابن وليد ... از حلبى كه خدمت حضرت صادق عليه السّلام عرض كردم كدام خصلتها براى انسان زيبنده است؟ فرمود وقار بدون ايجاد ترس و وحشت و بخشش و جوانمردى بدون توقع تلافى و مشغول شدن بغير زر و زيور دنيائى.پ در خصال هم چنين است.پ 2- امالى. از حضرت صادق عليه السّلام كه رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمود. بهترين زينت مرد سكون و آرامش توام با ايمان.