باب 85 در باره هيئت و خوبى قيافه و داشتن چهره خوب و نمايان شدن نشانه عبادت در سيماى انسان‏

[آيات‏]

پ‏سوره فتح 29 سِيماهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ.

علامت و نشانه آنان از اثر سجده در چهره آنها هست.

 [اخبار]

 

پ‏1- خصال. ابن مسرور ... از ابن صهيب كه گويد شنيدم از حضرت صادق عليه السّلام فرمود. خداوند در منافق و در فاسق چهره خوب و تفقه و فهم و خوش خلقى را جمع نميكند (آنها هيچ يك از اين صفات را ندارند و اگر باشد همه اينها را ندارند).پ 2- خصال. ابن بندار ... از ابن عباس كه رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمود هدايت نيكو قيافه و هيئت نيكو معتدل بودن در روش و در زندگى يك چهل و پنجم از نبوت است (از حالات و خصائل پيامبران است).پ 3- امالى طوسى مفيد ... از احمد بن عيسى از امام پنجم از پدر از اجداد خود عليهم السّلام كه رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمود دو خصلت است كه در منافق جمع نميشود تفقه و فهم اسلام و هيئت خوب.پ 4- نوادر راوندى باسناد خود از موسى بن جعفر عليهم السّلام از پدرش از اجدادش عليهم السّلام كه على عليه السّلام فرمود رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله شخصى كه پيشانيش زخم شده بود مشاهده كرد و فرمود كسى كه با خدا بجنگ مغلوب خواهد شد و كسى كه در مقام خدعه و نيرنگ نسبت بخدا باشد خداوند او را گول ميزند (در آخر كار معلوم مى‏شود كه مغبون است) چرا صورتت را از زمين دور نگه نداشتى كه اين چنين مجروح نشود (ظاهرا اين شخص با اين عمل رياكارانه خواسته است خود را اهل عبادت و سجده نشان دهد يعنى اين قدر سجده كرده‏ام كه پيشانيم مجروح شده).پ و بهمين اسناد. على عليه السّلام فرمود من ناپسند ميدانم كه پيشانى انسان صاف باشد بطورى كه هيچ اثر سجده در آن ديده نشود.پ 5- كتاب امامت و تبصره. از محمد بن عبد اللَّه ... از سكونى از حضرت باقر از پدر از اجدادش عليهم السّلام كه رسول خدا صلى اللَّه فرمود. زينت امت من در داشتن هيئت خوب و علائم نيكوى عبادت است.