بخشهاى احتجاجات ائمه عليهم السلام‏

بخش نهم مناظرات امام حسن و امام حسين عليهما السلام‏

بخش دهم مناظرات امام على بن الحسين عليهما السلام‏

بخش يازدهم چند مناظره از اهل زمان امام زين العابدين عليه السلام

بخش دوازدهم مناظرات حضرت باقر عليه السلام و احتجاجات آن جناب

بخشهاى احتجاجات حضرت امام صادق عليه السلام‏

بخش شانزدهم احتجاج‏هاى موسى بن جعفر عليه السلام با ارباب مذاهب و خلفاء و بعضى از مسائل مشكل علمى

بخش هفدهم اخبارى كه على بن جعفر از برادر خود موسى بن جعفر عليه السلام نقل كرد به غير روايتى كه حميرى نقل مى‏كند، در اينجا مجموع آنها را نقل كرديم چون مختصر اختلافى با اخبار حميرى دارد و اخبار حميرى را در بخشهاى مربوط به آن متفرق نموده‏ايم

بخش هجدهم احتجاج اصحاب امام عليه السلام با مخالفين

بخش نوزدهم مناظرات حضرت على بن موسى الرضا عليه السلام با ملل مختلف و اديان در حضور مأمون و ديگران

بخش بيستم دستور العمل‏هائى كه حضرت رضا عليه السلام براى مأمون نوشت از اسلام واقعى و دستورات دين و مطالب ديگرى از جوامع علوم

بخش بيست و يكم مناظرات اصحاب و اهل زمان امام على بن موسى الرضا عليه السلام‏

بخش بيست و دوم مناظرات حضرت جواد و احتجاج‏هاى آن جناب

بخش بيست و سوم احتجاج‏هاى امام على النقى صلوات الله عليه و ياران و بستگان آن جناب با مخالفين و معاندين

بخش بيست و چهارم احتجاج حضرت امام حسن عسكرى عليه السلام