كتاب دعا

باب در فضيلت دعاء و تشويق بدان

باب در اينكه دعاء سلاح مؤمن است

باب در اينكه دعا بلا و قضاء را ردّ مى‏كند

باب در اينكه دعا درمان هر دردى است

باب هر كه دعا كند براى او اجابت شود

باب الهام دعا

باب پيشدستى كردن به دعا

باب يقين داشتن و اعتماد به دعا

باب اقبال به دعا

باب اصرار در دعا و انتظار اجابت

باب نام بردن حاجت در دعا

باب نهان داشتن دعا

باب در اوقاتى كه اميد اجابت دعا دارند

باب رغبت، رهبت، تضرع، ابتهال، استعاذه، مسألت (انواع دعا به درگاه خدا)

باب گريه‏

باب ستايش و ثناء پيش از دعا

باب اجتماع براى دعا كردن

باب دعا براى همه

باب در كسى كه اجابت دعايش به تأخير افتد

باب صلوات و طلب رحمت براى پيغمبر محمد (ص) و خاندانش (ع)

باب آنچه واجب است از ذكر خدا عز و جل در هر مجلس

باب ذكر خدا عز و جل فراوان و بسيار

باب در اينكه صاعقه ذاكر را نگيرد

باب اشتغال به ذكر خدا عز و جل‏

باب ذكر خدا عز و جل در نهان

باب ذكر خدا عز و جل در ميان غافلان از حق‏

باب سپاس گوئى و تمجيد

باب استغفار و آمرزش‏جوئى‏

باب تسبيح و تهليل و تكبير

باب دعا براى برادران (دينى) در پشت سر آنها

باب كسى كه دعايش اجابت شود

باب كسى كه دعايش مستجاب نيست

باب نفرين بر دشمن‏

باب مباهله

باب در بيان آنچه بدان پروردگار تبارك و تعالى خود را تمجيد كرده است‏

باب در كسى كه بگويد: لا اله الا اللَّه

باب كسى كه گويد: لا اله الّا اللَّه و اللَّه اكبر

‏ باب كسى كه ده بار بگويد: لا اله الّا اللَّه وحده لا شريك له‏

باب كسى كه گويد: اشهد ان لا اله الّا اللَّه وحده لا شريك له و اشهد او محمداً عبده و رسوله‏

باب هر كه هر روز ده بار بگويد: اشهد ان لا اله الّا اللَّه وحده لا شريك له إلهاً واحداً احداً صمداً لم يتّخذ صاحبة و لا ولداً

باب هر كس ده بار گويد: يا اللَّه يا اللَّه

باب هر كس گويد: لا اله الّا اللَّه حقاً حقاً

باب هر كه يا ربّ يا ربّ گويد

باب هر كس بگويد: لا اله الّا اللَّه مخلصاً

باب هر كس بگويد ما شاء اللَّه لا حول و لا قوة الّا باللَّه‏

باب هر كس گويد استغفر اللَّه الذى لا اله الّا هو الحى القيوم ذو الجلال و الاكرام و اتوب اليه‏

باب در گفتارِ بام و شام‏

باب دعا هنگام خواب و بيدار شدن

باب دعا هنگام بيرون رفتن از منزل

باب دعا پيش از نماز

باب دعا در دنبال نمازها

باب دعا براى روزى

باب دعا براى دين و وام

باب دعا براى گرفتارى و همّ و اندوه و ترس

باب دعا براى دردها و بيماريها

باب حرز و عوذه‏

باب دعاء قرائت قرآن‏

باب دعا براى حفظ كردن قرآن‏

باب دعاهاى مختصر براى همه حاجتهاى دنيا و آخرت